Práce na zkrácený, částečný nebo poloviční úvazek

V každém našem životě hraje důležitou roli nejen zdraví, ale také peníze. I když je mzda nižší, stále více zaměstnanců vyhledává zaměstnání na zkrácený úvazek. Tento typ zaměstnání je pro mnohé zaměstnavatele výbornou možností, jak zaměstnat talentované studenty, schopné důchodce nebo rodiče s malými dětmi.

Výhody práce na částečný úvazek

Pokud tento typ zaměstnání nezpůsobí zaměstnavateli závažné provozní komplikace, pak je jeho povinnost přistoupit na sjednání takovéto práce.

Mnozí z nás nevědí, že hodinová mzda při práci na částečný úvazek musí být stejná jako při práci na plný úvazek.

V Zákoníku práce nejsou stanoveny žádné limity odpracovaných hodin za jednu směnu.

Další výhodou je, že práci přesčas můžete odmítnout, že máte běžný nárok na dovolenou, musíte mít obsah práce snížen s ohledem na délku pracovní doby a můžete si uplatnit běžné daňové slevy.

Nevýhody práce na částečný úvazek

  • Většinou se jedná o nižší poskytované výhody ze strany zaměstnavatele a nižší jistota pracovního místa.

  • Také hrozí nepřímá diskriminace nejenom ze strany zaměstnavatele ale i kolegů.

  • Daň z příjmů, zdravotní a sociální pojištění zůstává i pro vás neměnné, dle zákona.

  • Při výdělku menším, než je minimální mzda, musíte v rámci zdravotního pojištění uhradit dopočet do minima.

Vedle částečných úvazků existuje ještě zaměstnanecký poměr na dohodu nebo poloviční úvazek.

Dohoda o provedení práce

Rozsah práce nesmí u dohody o provedení práce překročit 300 hodin za rok u jednoho zaměstnavatele.

Pokud měsíční mzda nepřesáhne 10 000 Kč, pak zaměstnanec neplatí zdravotní ani sociální pojištění.

Jak vypadá taková dohoda o provedení práce 2018 vzor, najdete na webových stránkách.

Dohoda o pracovní činnosti

Rozsah práce za týden nesmí překročit 20 hodin, což odpovídá polovičnímu úvazku.

Již při výdělku 2 500 Kč a vyšším, je zapotřebí zaplatit obě pojištění, jak zdravotní, tak sociální.